Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby uzyskać informacje i złożyć zamówienie.

ZamówieniA

Zamówienie cementu

+48 334 25 07
607 158 205
695 695 214

biuro@mg.radom.pl

  Zamówienie:

  CEM I 42,5 R

  jest cementem portlandzkim klasy 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej oznaczanej przez R. Charakteryzuje się również wysokim ciepłem hydratacji, a jego zastosowanie to przede wszystkim produkcja: betonu towarowego, prefabrykowanych elementów betonowych i betonu sprężonego oraz produkcja gotowych suchych zapraw budowlanych. Zalecany przy betonowaniu w okresach obniżonych temperatur zewnętrznych.

  CEM II/B-V 32,5 R – HSR

  jest specjalnym cementem portlandzkim popiołowym, posiadającym wysoką odporność na środowiska zawierające siarczany. Jest to cement klasy 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej oznaczanej przez R. Najpopularniejsze obszary zastosowań to: beton do klasy C30/37, jastrychy, posadzki, stabilizacja gruntów czy drobne elementy betonowe. Oferowany jest jako cement luzem.

  CEM II/B-M (S-V) 42,5 N

  jest cementem portlandzkim wieloskładnikowym klasy 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej oznaczonej przez N i średnim cieple hydratacji. Najpopularniejsze obszary zastosowań to: produkcja betonu towarowego, architektonicznego i SCC, jastrychy, posadzki, stabilizacja gruntów, produkcja zapraw tynkarskich i murarskich, czy drobne elementy betonowe. Oferowany jest jako cement luzem.

  CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R

  jest cementem klasy 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej oznaczanej przez R, o średnim cieple hydratacji. Zwykle stosowany do produkcji betonu towarowego, gotowych wyrobów i towarów betonowych, zapraw. Oferowany jest zarówno jako cement luzem jak i cement workowany.

  CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA

  jest cementem hutniczym specjalnym o niskim cieple hydratacji, wysokiej odporność na siarczany i niskiej zawartość alkaliów. Cement CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA jest cementem o normalnej wytrzymałości wczesnej oznaczonej przez N. Głównymi obszarami zastosowań są: produkcja betonu do klasy C60/75, beton towarowy, płyty betonowe, beton z przeznaczeniem na oczyszczalnie ścieków, betony i elementy betonowe masywne i silnie narażone na oddziaływanie tzw. środowiska agresywnego (siarczany). Oferowany jest jako cement luzem.