Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.


Operacja pt. Rozwój firmy Handel i Usługi Transportowe Mariusz Gębski poprzez zakup wózka widłowego, wykonanie placu parkingowo-manewrowego, wykonanie oświetlenia LED oraz poprawę parametrów energetycznych hali


której celem jest rozwój działalności gospodarczej transportu drogowego towarów oraz utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w okresie 3 lat od dnia otrzymania płatności końcowej.


została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Wspólny Trakt.